Dầu động cơ xe tải chạy diesel Delo Silver Multigrade 15w40, 20w50

  • Model: Delo Silver Multigrade 15w40, 20w50
  • Thương hiệu:CALTEX
  • Xuất xứ:Việt Nam