Dầu động cơ xe tải nhẹ (không có turbo tăng áp) chạy diesel Eneos CD 20W50 (18L/Can)