Dầu động cơ xe tải nhẹ (không có turbo tăng áp) chạy diesel Eneos CI-4 DH1 25W50 (25L/ Xô)