Dầu tổng hợp nhập khẩu từ Nhật Bản Sustina SN/CF 10W30 (4L/Can)